Baza wiedzy

Abc RODO

1. Dane osobowe

2. Dane szczególnej kategorii

3. Administrator danych osobowych (ADO)

4. Współadministrator danych osobowych

5. Inspektor ochrony danych (IOD)

6. Polityki i procedury ochrony danych osobowych

7. Rejestr czynności przetwarzania

8. Naruszenie ochrony danych osobowych

9. Polityka kluczy

10. Zasada czystego biurka

11. Obowiązek informacyjny

12. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

13. Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych

14. Obszar przetwarzania danych osobowych

15. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

16. Zewnętrzny nośnik danych osobowych

17. Zabezpieczenia fizyczne danych osobowych

RODO odpowiedzi zapraszamy też na Wdrożyłeś czy przypudrowałeś

1. W jaki sposób zgłosić powołanie inspektora ochrony danych (IOD)?

2. Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

3. Jak długo możemy przetwarzać czyjeś dane osobowe?

4. Jak trwale i ostatecznie usunąć dane osobowe?

5. Na czym polega obowiązek analizy ryzyka i DPIA?

6. Na czym polegają zasady privacy by default i privacy by design?

7. Kiedy i komu należy zgłaszać naruszenie ochrony danych osobowych?

8. Czym zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

9. Jak wygląda kontrola inspektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

10. Jakie mają prawa osoby, których dane osobowe przetwarzamy?

11. Co powinno zawierać szkolenie z ochrony danych osobowych?

12. Kto musi przejść szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych?

13. Na czym polega anonimizacja dokumentów?

14. Jakie są kary za naruszenie RODO?

15. Czy lista obecności na szkoleniu BHP może obejmować inne dane osobowe niż imię i nazwisko?

16. Czy wobec pracowników klientów/kontrahentów należy spełni obowiązek informacyjny oraz zawrzeć umowę powierzenia?

17. Czy członek zarządu lub prokurent samoistny powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora?

18. Czy pracodawca może udostępnić służbowy adres mailowy pracownika innemu pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy?

19. Czy personel sprzątający może wykonywać swoje obowiązki po zakończeniu pracy przez pozostałych pracowników administratora?

20. Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną?

21. Czy imię i nazwisko lub adres e-mail bez żadnej dodatkowej informacji są daną osobową?

22. Czy korespondencja mailowa pracowników wewnątrz firmy wymaga dodatkowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

23. W jakim terminie administrator danych jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wniosek w trybie art. 15 ust. 3 RODO?

24. Czy przetwarzając dane osobowe osób fizycznych, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, należy stosować przepisy RODO?

25. Czy należy informować osobę fizyczną o udostępnieniu jej danych innemu podmiotowi?

 

SORODO

Najważniejsze akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych (stan na dzień 25.09.2019 r.)

Poniższe akty prawne można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ODO Nawigator

Oficjalne wytyczne (stan na dzień 03.03.2021r.)


Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".