RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy z osobą zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej należy zawrzeć umowę powierzenia?

ODPOWIEDŹ

Jeśli administrator danych zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa-zlecenie itd.), to powinien traktować te osoby jak pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i nadać im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jeśli jednak osoby te prowadzą swoje jednoosobowe działalności gospodarcze, a przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, to powinny czynić to na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Jest to bowiem już relacja między dwoma przedsiębiorcami.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>