Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Otwarte, zamknięte, e-learning
dla administratorów i pracowników

Szkolenie administratorów i pracowników jest procesem, który dostarcza i rozwija ich wiedzę, umiejętności, a także pożądane zachowania. Szkolenie to również inwestycja w ludzi dla lepszego wykorzystania ich talentów i potencjału. Warto też pamiętać, że właściwa edukacja pomaga wyeliminować jedną z głównych przeszkód stojącą na drodze do realizacji celów każdej organizacji - nieświadomość.

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien przeszkolić pracowników w zakresie ich ochrony

W swojej ofercie posiadamy dedykowane szkolenia dla pracowników, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych.

Wiemy, że równie ważna jak merytoryka jest forma przekazania wiedzy. Dlatego, dajemy swoim klientom możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla nich techniki szkoleniowej.

4 dniowy Kurs IOD

Nasze szkolenia

Dla administratorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)