Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Szkolenia z RODO
otwarte, zamknięte, e-learning

Zapraszamy na dedykowaną szkoleniom stronę lub wybranie konkretnego szkolenia z poniższej listy.


Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych dodatkowo oferujemy 25% upustu
na drugie i każde kolejne!

Szkolenie administratorów, inspektorów i pracowników jest procesem, który dostarcza i rozwija ich wiedzę, umiejętności, a także pożądane zachowania. Szkolenie to również inwestycja w ludzi dla lepszego wykorzystania ich talentów i potencjału. Warto też pamiętać, że właściwa edukacja pomaga wyeliminować jedną z głównych przeszkód stojącą na drodze do realizacji celów każdej organizacji - nieświadomość.

Szkolenia z RODO

W swojej ofercie posiadamy dedykowane szkolenia dla pracowników, inspektorów ochrony danych oraz administratorów danych osobowych.

Wiemy, że równie ważna jak merytoryka jest forma przekazania wiedzy. Dlatego, dajemy swoim klientom możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla nich techniki szkoleniowej.


4 dniowy Kurs IOD