RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy umowa może zobowiązywać podmiot odbierający dane, do zaskarżania każdego żądania ujawnienia danych, otrzymanego od organu publicznego?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z klauzulą 15.2 SCC, podmiot odbierający dane musi zweryfikować, czy otrzymywane przez niego żądania są zgodne z prawem krajowym. Jeżeli podmiot odbierający dane uzna, iż istnieją uzasadnione podstawy do uznania żądania za niezgodne z prawem (np. jest oczywiste, że organ występujący z żądaniem przekroczył swoje uprawnienia), podmiot odbierający dane powinien skorzystać z procedur dostępnych w ramach prawa krajowego, w celu zakwestionowania otrzymanego żądania. Jeżeli podmiot odbierający dane zakwestionował żądanie i stoi na stanowisku, iż istnieją wystarczające podstawy do złożenia odwołania się od orzeczenia w pierwszej instancji, powinien złożyć takie odwołanie.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>