PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmioty przekazujące i podmioty odbierające dane, które nadal stosują

Umowy o przekazywaniu danych do państw trzecich zawarte po 27 września 2021 r., muszą być oparte na nowych SCC.

Podmioty, które zawarły umowę o przekazaniu danych na podstawie poprzednich SCC przed 27 września 2021 r., mogą skorzystać z okresu przejściowego, tj. do 27 grudnia 2022 r., aby wdrożyć nowe SCC (tj. zastąpienie poprzednich SCC, nowymi SCC, wraz z załącznikami). Jeśli operacje przetwarzania danych, które są uregulowane umową opartą treści na poprzednich SCC, ulegną zmianie przed 27 grudnia 2022 r., strony będą już przed tą datą zmuszone, aby przejść na nowe SCC.

Przykład:
podmiot przekazujący dane i podmiot odbierający dane, zawarły umowę o świadczenie usług przed 27 września 2021 r., opierając się na poprzednich SCC. W lutym 2022 r. nastąpiła zmiana cen określonych w umowie o świadczenie usług. Ponieważ zmiana cen nie ma wpływu na uwarunkowania przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zmiana ta nie wymaga od stron przejścia na nowe SCC (choć nadal należy wdrożyć nowe SCC do 27 grudnia 2022 r.).

Przykład:
Przykład: podmiot przekazujący dane i podmiot odbierający dane zawarły umowę o świadczenie usług przed 27 września 2021 r., opierając się na poprzednich SCC. W lutym 2022 r. strony uzgadniają, że przekazywane będą dodatkowe kategorie danych. Zmiana ta ma wpływ na okoliczności przetwarzania danych osobowych, w związku z czym strony muszą przejść na nowe SCC.

Po 27 grudnia 2022 r. nie będzie już można opierać transferu na poprzednich SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty