PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki jest cel "klauzuli dokującej"?

„Klauzula dokująca” jest klauzulą opcjonalną, za pomocą której strony SCC mogą uzgodnić, iż w przyszłości do umowy mogą przystąpić dodatkowe strony. Zapewnia to stronom dodatkową elastyczność, w przypadku zmian w przyszłości podmiotów, które uczestniczą w porozumieniu dotyczącym przetwarzania (np. w przypadku, gdy konieczne staje się rozszerzenie łańcucha przetwarzania, poprzez włączenie kolejnego subprocesora).

Przykład:
podmiot przetwarzający oferuje te same usługi kilku administratorom. Kilka lat po zawarciu SCC z jednym administratorem, w celu zapewnienia zgodności z art. 28 RODO, strony zgadzają się, że kolejny administrator może przystąpić do umowy, korzystając z klauzuli dokującej.

Przykład:
administrator przekazuje dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu działającemu w państwie trzecim, na podstawie SCC dla transgranicznych transferów danych (z wykorzystaniem Modułu 2). W sytuacji, w której podmiot przetwarzający zechce zatrudnić subprocesora, strony uzgadniają, że subprocesor powinien przestrzegać pierwotnie zawartych SCC (korzystając z Modułu 3).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".