PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki jest cel klauzuli dokującej

ODPOWIEDŹ

„Klauzula dokująca” jest klauzulą opcjonalną, za pomocą której strony SCC mogą uzgodnić, iż w przyszłości do umowy mogą przystąpić dodatkowe strony. Zapewnia to stronom dodatkową elastyczność, w przypadku zmian w przyszłości podmiotów, które uczestniczą w porozumieniu dotyczącym przetwarzania (np. w przypadku, gdy konieczne staje się rozszerzenie łańcucha przetwarzania, poprzez włączenie kolejnego subprocesora).

Przykład:
podmiot przetwarzający oferuje te same usługi kilku administratorom. Kilka lat po zawarciu SCC z jednym administratorem, w celu zapewnienia zgodności z art. 28 RODO, strony zgadzają się, że kolejny administrator może przystąpić do umowy, korzystając z klauzuli dokującej.

Przykład:
administrator przekazuje dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu działającemu w państwie trzecim, na podstawie SCC dla transgranicznych transferów danych (z wykorzystaniem Modułu 2). W sytuacji, w której podmiot przetwarzający zechce zatrudnić subprocesora, strony uzgadniają, że subprocesor powinien przestrzegać pierwotnie zawartych SCC (korzystając z Modułu 3).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>