RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można ukryć w ramach historii wpisów w CEIDG dane osobowe?

ODPOWIEDŹ

Kwestię wpisu do CEIDG reguluje Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Art. 43 ust. 1 wskazanej ustawy podaje, jakie dane podlegają udostępnieniu w ramach CEIDG a jakie nie. Ponadto art. 45 ust. 1 wskazanej ustawy mówi o tym, że dane i informacje udostępnione w CEIDG są jawne. Art. 49 ww. ustawy wskazuje zaś, że dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. W mojej ocenie nie ma zatem możliwości usunięcia Pana adresu zamieszkania z historii wpisu, jeżeli adres ten stanowił przez pewien okres czasu miejsce wykonywania Pana działalności.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>