Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co z korespondencją, która jest adresowana na nasz adres (ulica, numer firmy), ale nie zgadza się odbiorca (nazwa)? Odsyłać? Otwierać?

W takiej sytuacji za zasadne działanie należy uznać odesłanie otrzymanej korespondencji. Działanie to może być poprzedzone kontaktem z nadawcą w celu poinformowania go o otrzymaniu błędnej korespondencji. W tym zakresie nie ma żadnych narzuconych obowiązków, jednak wskazane wyżej działanie należy uznać za uzasadnione. Jeżeli bez otwarcia przesyłki są Państwo w stanie ocenić, że została ona błędnie do Państwa przesłana, w ocenie autora brak jest potrzeby jej otwierania. Podkreślenia jednak wymaga, że tego typu działanie stanowi incydent bezpieczeństwa niezbędny do oceny przez nadawcę błędnej korespondencji.