RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co z korespondencją, która jest adresowana na nasz adres (ulica, numer firmy), ale nie zgadza się odbiorca (nazwa)? Odsyłać? Otwierać?

ODPOWIEDŹ

W takiej sytuacji za zasadne działanie należy uznać odesłanie otrzymanej korespondencji. Działanie to może być poprzedzone kontaktem z nadawcą w celu poinformowania go o otrzymaniu błędnej korespondencji. W tym zakresie nie ma żadnych narzuconych obowiązków, jednak wskazane wyżej działanie należy uznać za uzasadnione. Jeżeli bez otwarcia przesyłki są Państwo w stanie ocenić, że została ona błędnie do Państwa przesłana, w ocenie autora brak jest potrzeby jej otwierania. Podkreślenia jednak wymaga, że tego typu działanie stanowi incydent bezpieczeństwa niezbędny do oceny przez nadawcę błędnej korespondencji.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>