PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeśli Urząd Pracy kieruje na staż osoby bezrobotne do danej firmy to jakie obowiązki wynikające z RODO firma musi wypełnić

ODPOWIEDŹ

Sytuacja, której dotyczy pytanie jest podoba do sytuacji opisanej w stanowisku PUODO, w której to uczelnia kierowała studenta na staż: https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/225/1454.

Zgodnie ze stanowiskiem PUODO podmiot przyjmujący na staż realizuje w zakresie zawartej umowy swoje własne zadania, wynikające z postanowień umowy oraz z przepisów szczególnych, np. zawartych w Kodeksie pracy przepisów dotyczących bhp, a także z regulacji wewnętrznych np. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu odbywania praktyki, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W związku z tym podmiot przyjmujący na staż należy uznać za samodzielnego administratora danych osobowych osoby przyjętej na staż.

W związku z powyższym konieczna jest realizacja wszystkich obowiązków administratora danych osobowych, określonych w RODO, a więc przede wszystkim realizacja wobec przyjętej osoby obowiązków informacyjnych.

Jeśli osoba przyjęta na staż będzie miała dostęp do danych osobowych, konieczne będzie nadanie tej osobie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych.

W mojej ocenie na uregulowanie opisanej sytuacji nie będzie miał wpływu fakt, że staż jest finansowany ze środków unijnych ponieważ nadal to pracodawca będzie przyjmował na staż i będzie wykonywał swoje własne zadania w oparciu o przepisy i regulacje zewnętrzne. Nie będzie więc konieczne zawarcie umowy powierzenia.

Czytaj także:


„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>