RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy pracodawca może w zamian za sfinansowanie szkolenia dla IOD, żądać umowy lojalnościowej?

ODPOWIEDŹ

Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych odnosi się do sytuacji, gdy pracownik w trakcie zatrudnienia korzysta z dodatkowych uprawnień (np. opłacenie szkolenia) w zamian za pozostanie w stosunku pracy przez pewien okres (nieprzekraczający trzech lat). Umowa lojalnościowa nie powinna zawierać zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, stosunku pracy przez pracownika, a jedynie zobowiązanie pracownika do zwrotu uzyskanego świadczenia (np. opłaty za szkolenie), jeśli ten wypowie umowę o pracę przed upływem terminu wskazanego w umowie lojalnościowej.

Zawarcie takiej umowy lojalnościowej wymaga jednak zgody pracownika. Co do zasady zatem pracodawca, który chce sfinansować pracownikowi szkolenie czy kurs, może wymagać podpisania takiej umowy lojalnościowej. Art. 38 ust. 2 RODO, nakazujący wspieranie inspektora ochrony danych i zapewnianie mu zasobów niezbędnych do utrzymania wiedzy fachowej, nie wyklucza możliwości zawarcia takiej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przy czym każda ze stron na taką umowę musi wyrazić zgodę.

Czytaj także:


„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>