Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

A co z podanymi przez kandydata w CV danymi szczególnej kategorii, np. stopniem niepełnosprawności? Czy pracodawca może przetwarzać te dane bez dodatkowej zgody, tj. przez czynność, jaką jest wysłanie CV przez kandydata?

Dane o niepełnosprawności stanowią dane szczególnych kategorii. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO pracodawca może przetwarzać takie dane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Z uwagi na wskazany wymóg wyraźności zgody, który nie pojawia się w art. 6 RODO (podstawy prawne przetwarzania danych „zwykłych”), mniej ryzykownym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby pozyskanie dodatkowej (poza zgodą dorozumianą z czynności kandydata) zgody kandydata, chociażby poprzez potwierdzenie mailowe, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, które udostępnia w swoim CV.

Pojawiają się jednak również stanowiska, że jeżeli kandydat w CV zamieszcza ogólną zgodę na przetwarzanie jego danych, które są w nim zawarte, zgoda ta stanowi również zgodę wyraźną, o której mowa w art. 9 RODO.