Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Blog ODO 24

Wnioski z ostatnich kar Prezesa UODO? Lepiej współpracuj z organem!

Nie sposób przeoczyć, że polski organ nadzorczy jest w ostatnim czasie wyjątkowo płodny. W tygodniu między 10 a 17 lipca ukarano więcej podmiotów niż w całej, pierwszej połowie 2020 roku. Jednak nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że w większości z ostatnich decyzji (4 na 5) Prezes UODO zarzuca ukaranym podmiotom niewłaściwą współpracę z Urzędem lub w ogóle jej brak. Jakich zatem błędów unikać w toku postępowania, aby „nie narazić się” organowi?

R.pr. Joanna Ożóg
28 lipca 2020
Dlaczego Tarcza Prywatności straciła zaufanie Europy?

Tarcza Prywatności UE-USA ma, a właściwie miała za zadanie wprowadzić unijne standardy ochrony danych osobowych w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. USA, będąc siedzibą gigantów technologicznych przetwarzających dane osobowe milionów Europejczyków (jak Google czy Microsoft), odgrywają niebagatelną rolę w zapewnieniu faktycznej realizacji „idei” RODO. Na co bowiem zdadzą się wyśrubowane normy europejskiego rozporządzenia, jeśli po drugiej stronie Atlantyku nie będą one miały większego znaczenia?

R.pr. Katarzyna Szczypińska
23 lipca 2020
RODO w szpitalach i sektorze medycznym - dobre praktyki, problemy i błędy

Niejednokrotnie osoby korzystające z usług podmiotów z branży medycznej poddają pod wątpliwość potrzebę podawania szerokiego zakresu swoich danych osobowych, którego podania podmioty te wymagają. Jednakże, aby prawidłowo realizować swoje zadania lub udzielać świadczeń, szpitale czy inne jednostki medyczne niejednokrotnie muszą pozyskać szeroki zakres danych. Mowa w tym przypadku zarówno o danych „zwykłych”, jak i o danych szczególnych kategorii.

Adw. Łukasz Pociecha
06 lipca 2020
Opinia EIOD na temat Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji

W lutym bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę dotyczącą sztucznej inteligencji (ang. White Paper on AI), jednocześnie rozpoczynając konsultacje dotyczące jej treści. W ostatnim czasie swoją opinię na temat dokumentu przedstawił Europejski Inspektor Ochrony Danych.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
02 lipca 2020
Domyślna ochrona danych i w fazie projektowania – wytyczna 4/2019

Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (data protection by design, data protection by default – DPbDD) stanowią mechanizmy pozwalające administratorowi odpowiednio wcześnie „zaszyć” zasady ochrony danych osobowych oraz sposoby realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą, w projektowane czynności przetwarzania, w tym w ramach ustalania specyfikacji produktu lub usługi, ich testowania, utrzymania, rozwoju lub usuwania.

Tomasz Ochocki
25 czerwca 2020
RODO w zamówieniach publicznych

Postępowania zamówieniowe posiadają swoją specyfikę, a jedną z głównych zasad zamówień publicznych jest zasada jawności, co w praktyce oznacza nieograniczony dostęp do danych osób fizycznych zawartych w dokumentacji postępowania. W związku z czym zasady i tryb udzielania zamówień publicznych wymagały dostosowania do wymogów płynących z RODO.

Barbara Matasek
25 czerwca 2020
Udostępnianie danych z monitoringu – praktyczne wskazówki

Monitoring wizyjny to jeden z najczęściej stosowanych przez administratorów środków ochrony danych. Zapisywane za jego pośrednictwem dane osobowe (przede wszystkim obraz wideo, ale także dźwięk, a w niektórych sytuacjach również dane biometryczne) – mimo specyficznej formy utrwalenia – podlegają przepisom RODO, w tym w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą. Niniejszy artykuł skupia się na problemach i dylematach związanych z realizacją prawa dostępu do danych osobowych.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
18 czerwca 2020
Walka z koronawirusem a ochrona danych – czy stoją siebie na przeszkodzie?

Koronawirus – nie ma obecnie tematu, który byłby dyskutowany częściej. Nie ma również problemu, który dotykałby tak wiele osób i sfer życia – w wymiarze zarówno społecznym, jak i gospodarczym. Nie mniej emocji niż sama epidemia wzbudzają związane z nią problemy, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Jednak czy RODO stoi na przeszkodzie walce z COVID-19? A może to okoliczności spowodowane wszechobecną chorobą utrudniają stosowanie przepisów regulujących ochronę danych?

R.pr. Joanna Ożóg
08 czerwca 2020
Wyciek danych sędziów i prokuratorów. Czy incydent był nieunikniony?

W minionym czasie media z prędkością światła obiegła informacja o publicznym udostępnieniu szerokiego zakresu danych osobowych tysięcy sędziów, prokuratorów oraz innych pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Doniesienia prasowe wskazują, że problem może dotyczyć niemal 51 tysięcy osób (sic!). Co tak naprawdę wydarzyło się w KSSiP i jak można zaradzić tego typu incydentom?

Zespół
ODO 24

05 czerwca 2020
Wdrożenie RODO – oczekiwania vs rzeczywistość

Od momentu wprowadzenia RODO minęły już dwa lata. Jak z jego implementacją poradziły sobie na własnym podwórku podmioty małe, średnie i duże? Różnie. Jednak pewne „błędy i wypaczenia” pojawiają się z budzącą podziw regularnością. Poniżej postaramy się wyjaśnić, z czego to wynika.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
04 czerwca 2020