Blog ODO 24

Urzędniku – czego możesz dowiedzieć się z poradnika Ministerstwa Cyfryzacji?

Wychodząc naprzeciw najbardziej palącym, praktycznym problemom administracji publicznej, związanym ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 (RODO), a także innych przepisów dotyczących tej materii, Ministerstwo Cyfryzacji wydało przewodnik RODO dla administracji, mający za zadanie rozwiać wątpliwości urzędników. Czego możemy się z niego dowiedzieć?

R.pr. Katarzyna Szczypińska
18 marca 2019
Identyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych w sektorze ubezpieczeń

Organizacje oswoiły się już z koniecznością stosowania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Czas pokazał, z czym borykają się poszczególne sektory. W przypadku sektora ubezpieczeń jednym z powracających tematów jest kwestia identyfikacji i obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do Prezesa UODO.

Adw. Anna Dmochowska
13 marca 2019
Dyrektywa policyjna wdrożona

Pomimo że z opóźnieniem od 6 lutego 2019 roku obowiązuje ustawa wdrażająca dyrektywę policyjną przyjętą przez Parlament Europejski i Radę UE 27 kwietnia 2016 roku, choć zgodnie z tą dyrektywą – czyli „drugą nogą” unijnej reformy ochrony danych osobowych – powinna być przyjęta już w maju 2018 roku (przypomnijmy, RODO stosowane jest od 25 maja 2018 roku).

Adw. Marcin Zadrożny
12 marca 2019
Powierzenie przetwarzania danych osobowych - czym dokładnie jest i kiedy je stosujemy?

Rozpoczęcie obowiązywania przepisów unijnego rozporządzenia, wywołało tendencję do bezrefleksyjnego zawierania umów powierzenia przetwarzania danych w każdym przypadku, w którym dochodzi do przekazania danych przez administratora poza jego organizację do innego podmiotu. Niejednokrotnie jednak zawieranie tego typu umów jest całkowicie bezzasadne.

Adw. Łukasz Pociecha
07 marca 2019
Zgłaszanie incydentów

Pomimo że nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych obowiązują już od nieomal dziewięciu miesięcy, przedsiębiorcy nieustająco napotykają problemy w ich stosowaniu. Co interesujące, nie chodzi o zagadnienia, które przysparzają wielu wątpliwości także profesjonalistom, lecz mowa o praktycznych problemach na poziomie – zdawałoby się – podstawowym.

Adw. Aleksandra Piotrowska
06 marca 2019
Bolączki sektora ubezpieczeń na gruncie RODO

Nowe przepis w zakresie ochrony danych osobowych zmusiły organizacje do dostosowania realizowanych przez nie procesów biznesowych do nowej rzeczywistości prawnej. Ponieważ okres na wdrożenie wymogów RODO już minął a karty zostały przez ustawodawcę (w większości) rozdane, Urząd Ochrony Danych Osobowych ma teraz prawo powiedzieć „sprawdzam!”. Czas pokazał, że każda branża boryka się z licznymi problemami.

Adw. Anna Dmochowska
26 lutego 2019
RODO – wdrożyłeś czy przypudrowałeś?

W ramach noworocznego podsumowania skupimy się na błędach i niedociągnięciach administratorów danych, które – choć nie do wyłapania przy przeglądaniu strony internetowej administratora czy jego formularza kontaktowego – mogą mieć dla organizacji o wiele poważniejsze konsekwencje niż źle skonstruowana zgoda na przetwarzanie danych.

Zespół
ODO 24

09 lutego 2019
Rok 2018 – jaki był dla bezpieczeństwa informacji?

Bez względu na mnogość zdarzeń godnych odnotowania, jedno z nich znacząco przyćmiło pozostałe – rozpoczęcie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejszy subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata bezpieczeństwa informacji w 2018 r. poddaje się tej narracji i podsumowuje mijające 12 miesięcy przede wszystkim przez pryzmat zmian, które zaszły w środowisku ochrony danych osobowych.

Tomasz Ochocki
05 lutego 2019
Zarządzanie naruszeniami – plan działania

Incydent związany z przetwarzaniem danych osobowych może się zdarzyć w każdym przedsiębiorstwie czy instytucji. Nie ma systemów doskonałych ani w 100% bezpiecznych. Kiedy już jednak mleko się wyleje i dojdzie np. do wycieku czy uszkodzenia danych, działaj szybko i skutecznie, aby zminimalizować skutki incydentu. Dla ułatwienia przedstawiamy listę „things to do”.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
24 stycznia 2019
Ochrona danych osobowych w miejscu pracy – jak edukować pracowników?

Mimo że nie sposób znaleźć obecnie osoby, która nie słyszałaby o RODO, dziedzina ochrony danych osobowych wciąż skrywa wiele tajemnic. Należy mieć jednak na uwadze, że to właśnie świadomość oraz wszechstronna wiedza na ten temat sprawia, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z przetwarzania danych osobowych

Joanna Ożóg
23 stycznia 2019