Blog ODO 24

Raport "IoT w polskiej gospodarce"

Podczas konferencji „Internet rzeczy – Polska przyszłości”, zorganizowanej 2 lipca br. przez Ministerstwo Cyfryzacji, zaprezentowano raport „IoT w polskiej gospodarce”, opracowany przez Grupę Roboczą ds. Internetu rzeczy, działającą przy Ministerstwie. Obszerne opracowanie, liczące ponad 100 stron, przedstawia główne aspekty związane z rozwojem systemów IoT, w tym dotyczące istniejących uregulowań prawnych oraz wyzwań organizacyjnych, stojących przed polskimi przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani możliwościami, jakie otwiera przed nimi dynamiczny rozwój Internetu rzeczy.

R.pr. Paweł Radecki
12 lipca 2019
Zmiany w 162 ustawach – o czym powinni wiedzieć pracownicy sektora bankowego i SKOK-ów?

Nowe przepisy wdrażające RODO zmieniły aż 162 ustawy. Dla sektora bankowego oznacza to konieczność zapewnienia przejrzystości oceny zdolności kredytowej, kontroli procedur udostępniania informacji przy zapobieganiu przestępstwom, a także szerokiej weryfikacji kandydatów na kluczowe stanowiska.

Dr Paweł Mielniczek
03 lipca 2019
Ustawa wdrażająca RODO – o czym powinien wiedzieć dział kadr? Rekrutacja i zatrudnienie

Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane z ochroną danych osobowych. Dla działu kadr oznacza to konieczność weryfikacji zakresu przetwarzanych danych, podstaw prawnych i klauzul informacyjnych, kierowanych do kandydatów do pracy, pracowników i członków ich rodzin. Szczegóły omówiono w artykule.

Dr Paweł Mielniczek
26 czerwca 2019
Rejestr czynności przetwarzania – centrum utrzymania zgodności z RODO

Rejestrowanie czynności przetwarzania może być jednym z najbardziej efektywnych kroków w kierunku zgodności z RODO – jeżeli wykonamy go skrupulatnie, będziemy świadomi korzyści i zapewnimy bieżącą aktualizację rejestru. Poniżej wyjaśniamy, jak to osiągnąć.

Dr Paweł Mielniczek
13 czerwca 2019
Zmiany w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej

W celu dostosowania przepisów dla różnych sektorów ustawodawca przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przedmiotowy akt prawny ma za zadanie dostosować przepisy regulujące różne branże, w tym sektor ubezpieczeń, do unormowań wskazanych w RODO.

Adw. Anna Dmochowska
12 czerwca 2019
ODO 24 dla najmłodszych: czym są Twoje dane osobowe i jak powinieneś o nie dbać?

Dzień Dziecka to święto, o którym każdy pamięta. Kojarzy się przede wszystkim z beztroską i rozrywkami. Jednak nawet w trakcie zabawy nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Dobrze wiemy, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi i nie przebiegać przez ulicę, ale jak powinniśmy dbać o ochronę, gdy korzystamy z komputera czy telefonu? Dziś postaramy się przybliżyć naszym najmłodszym czytelnikom najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w świecie wirtualnym. Dzieci zapraszamy do lektury, a rodziców – do przekazania tekstu swoim pociechom.

R.pr. Joanna Ożóg
01 czerwca 2019
Kontrole Prezesa UODO – doświadczenia i wskazówki

W artykule „Powitajmy naszych gości – kontrola UODO” wyjaśniliśmy kroki postępowania w razie kontroli, w „Schemacie kontroli UODO” odpowiadamy zaś na pytania o prawa i obowiązki administratora. Poniżej przedstawiamy nasze doświadczenia i wskazówki, z których warto korzystać już teraz.

Dr Paweł Mielniczek
17 maja 2019
Inspektor ochrony danych w środowisku ubezpieczeniowym

Rynek ubezpieczeniowy tworzą podmioty, które – z uwagi na specyfikę swojej działalności – w szczególności muszą powołać IOD. Pełni on bardzo ważną funkcję w systemie ochrony danych podmiotów rynku ubezpieczeń, w związku z czym musi cechować się odpowiednią wiedzą nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną – powinien wyróżniać się znajomością zagadnień dotyczących operacji przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratorów. Kiedy wyznaczenie IOD jest obligatoryjne?

Barbara Matasek
16 maja 2019
Cennik kar, czyli ile dokładnie zapłacimy za naruszenie zasad ochrony danych osobowych?

Wynikające z RODO konsekwencje działania wbrew regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych to przede wszystkim niebotyczne kary pieniężne – sięgające 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu. Jednak RODO wyznacza wyłącznie ramy zagrożenia, pozostawiając kwestię wysokości kar w rękach podmiotów krajowych. Dążąc do ujednolicenia skali stosowanych sankcji, 19 lutego 2019 r. holenderski organ ochrony danych wydał rozporządzenie w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, określane powszechnie jako ich „cennik”.

R.pr. Joanna Ożóg
14 maja 2019
Kolejny etap reformy przepisów o ochronie danych osobowych.

Reforma przepisów związanych z ochroną danych osobowych trwa: 21 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Podmioty z sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego muszą śledzić zmiany oraz nowe obowiązki, ponieważ dotkną one prawie każdego z nich. Szczególnie kilka zmian jest bardzo istotnych. Omawiamy i wyjaśniamy najważniejsze z nich.

Zespół
ODO 24

10 maja 2019