Blog ODO 24

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO (aktualizacja)

Dynamicznie rozwijający się outsourcing usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spopularyzował umowę powierzenia danych osobowych, zawieraną z podmiotami świadczącymi usługi kadrowe, księgowe czy serwisu IT. Nowe przepisy mocno uszczegóławiają elementy które umowa powierzenia powinna zawierać. W niniejszym tekście przybliżamy najważniejsze oraz udostępniamy wzór umowy powierzenia zgodny z RODO.

Adw. Łukasz Pociecha
26 marca 2020
Quo vadis e-Privacy?

EPrivacy to chyba jeden z najczęściej wymienianych w ostatnim czasie, lecz…nieistniejących aktów prawnych. Prace nad tym europejskim rozporządzeniem mającym regulować kwestię przetwarzania danych w Internecie trwają od kilku lat i miały zakończyć się jego wejściem w życie równocześnie z RODO. Jak wiemy, nie nastąpiło to do dziś. Co obecnie dzieje się z ePrivacy? Jakie będą jego dalsze losy? Czy w ogóle zacznie obowiązywać?

R.pr. Joanna Ożóg
25 marca 2020
Praktyczne problemy związane z realizacją praw osób fizycznych

RODO obowiązuje już prawie dwa lata, a mimo to nadal budzi wiele kontrowersji. Częstym problemem wśród administratorów niezmiennie pozostaje kwestia realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wynika to zarówno z trudności technicznych, jak i z braku przejrzystych procedur postępowania z żądaniami czy jasności co do treści wniosków.

Barbara Matasek
23 marca 2020
Udostępniamy wzór regulaminu pracy zdalnej

W przypadku wprowadzenia pracy zdalnej największym wyzwaniem dla pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych. Regulamin pracy zdalnej – oprócz określenia organizacji samej pracy zdalnej – powinien zobowiązać pracownika do stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w tym w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz obsługiwania poczty elektronicznej.

Zespół
ODO 24

18 marca 2020
Przewodnicząca EROD a epidemia koronawirusa

16 marca 2020 r., opublikowano stanowisko, jakie zajęła Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (dalej „EROD”), w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. EROD jest niezależnym organem europejskim, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych UE.

R.pr. Paweł Radecki
17 marca 2020
Jak zorganizować bezpieczną pracę zdalną – checklista dla działów IT

Odpowiadasz za bezpieczeństwo IT i otrzymałeś zadanie zorganizowania bezpiecznej pracy zdalnej dla personelu Twojej organizacji? Podpowiadamy, jak możesz zorganizować ten proces w sprawny i skuteczny sposób. Aby pomóc Ci w przygotowaniu swojej organizacji do funkcjonowania w niestandardowych warunkach, przygotowaliśmy krótką checklistę zawierającą najważniejsze wymagania, o których powinieneś pamiętać.

Tomasz Ochocki
17 marca 2020
Czy wolno mierzyć temperaturę pracownikom z uwagi na koronawirusa? Tak!

W dniu 12 marca 2020 roku zostało wydane Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa. W oświadczeniu podkreślono, że artykuł 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Adw. Marcin Zadrożny
13 marca 2020
Spotkanie z EIOD co nowego na europejskim poletku?

Dnia 5 lutego odbyło się zorganizowane przez Konfederację Lewiatan spotkanie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Wojciechem Wiewiórowskim. Wydarzenie w zamierzeniu miało dotyczyć wpływu rozwoju nowych technologii na ochronę prywatności w UE, jednak przy okazji zostało poruszonych wiele innych zagadnień związanych z ochroną danych, będących aktualnie „na tapecie”. Ze strony EIOD jak zwykle można było liczyć na zwięzłą i rzeczową informację.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
05 marca 2020
Ochrona danych osobowych a Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – instrukcja obsługi

Na podstawie stale napływających do nas pytań związanych z PPK stworzyliśmy krótkie opracowanie najbardziej palących problemów. Mamy nadzieję, że ułatwi ono administratorom danych podjęcie wyzwania, jakim niewątpliwie jest prawidłowe uregulowanie przepływu danych osobowych na linii pracownik – pracodawca – instytucja finansowa.

Agata Kłodzińska
21 lutego 2020
Roczne sprawozdanie z realizacji obowiązków IOD na gruncie DODO - udostępniamy wzór

Zbliża się okres wymagający wyjątkowo intensywnej pracy od inspektorów ochrony danych (IOD) wyznaczanych obligatoryjnie przez administratorów stosujących ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO). W szczególności chodzi o spoczywający na nich obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych, a następnie przekazania go administratorowi.

Piotr Liwszic
18 lutego 2020