RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak Priorytetyzować Procesy w BCP?

ODPOWIEDŹ

Priorytetyzacja procesów do odtworzenia w systemie zarządzania ciągłością działania zazwyczaj opiera się na analizie ich krytyczności dla funkcjonowania organizacji. Można wykorzystać następujące kroki:

  • Identyfikacja procesów kluczowych, które są kluczowe dla podtrzymania działalności organizacji. Mogą to być te, które mają bezpośredni wpływ na dostarczanie produktów lub usług, utrzymanie relacji z klientami lub generowanie przychodów.
  • Analiza wpływu: Należy przeprowadzić analizę wpływu każdego procesu na działalność organizacji. Oceń, jakie mogą być skutki przerwania lub znacznego zakłócenia tych procesów dla organizacji. Skup się na aspektach takich jak straty finansowe, utrata klientów, naruszenie zobowiązań kontraktowych czy szkody wizerunkowe.
  • Ocena ryzyka: Skoncentruj się na procesach, które są narażone na największe ryzyko wystąpienia zakłóceń lub awarii. Uwzględnij prawdopodobieństwo wystąpienia tych ryzyk oraz ich potencjalny wpływ na działalność organizacji.
  • Priorytetyzacja: Na podstawie analizy wpływu i oceny ryzyka określa się, które procesy wymagają największej uwagi i natychmiastowego odtworzenia w przypadku wystąpienia zakłóceń. Te procesy stanowią priorytetowe obszary działań w ramach planu ciągłości działania. Wykorzystanie tych kroków pomoże ustalić, które procesy są najważniejsze dla ciągłości działania organizacji i wymagają pierwszeństwa w planach odtworzenia.

Wykorzystanie tych kroków pomoże ustalić, które procesy są najważniejsze dla ciągłości działania organizacji i wymagają pierwszeństwa w planach odtworzenia.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>