RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zdalny odczyt liczników ciepła wymaga dokonania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPiA)?

ODPOWIEDŹ

Art. 35 RODO ust. 1 RODO wskazuje, że jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Prezes UODO w Komunikacie z dnia 17.06.2019 przedstawił wykaz rodzajów operacji przetwarzania wymagających DPIA. Pkt. 10 tabeli dotyczy innowacyjnego wykorzystania lub zastosowania rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. Jako grupę docelową wskazano dostawców i dystrybutorów mediów wdrażających inteligentne liczniki. Jako przykłady operacji przetwarzania zostały wskazane systemy zdalnego opomiarowania. w mojej ocenie, w ramach wskazanego przypadku zdalnego odczytu liczników ciepła, będzie istniała konieczność przeprowadzenia DPIA przed rozpoczęciem przetwarzania.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>