PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy odpowiedzialność wynikająca z SCC może być ograniczona postanowieniami zawartymi w umowie głównej?

ODPOWIEDŹ

SCC reguluje dwa rodzaje odpowiedzialności: (1) odpowiedzialność stron wobec osób, których dane dotyczą (zob. moduł 1 i 4, klauzula 12 lit. b) i c); oraz moduł 2 i 3, klauzula 12 lit. b), c) i e) SCC) oraz (2) odpowiedzialność między stronami (zob. Moduł 1 i 4, Klauzula 12(a); oraz Moduł 2 i 3, Klauzula 12(a) SCC). Postanowienia umowy głównej (np. dotyczące podziału lub ograniczenia odpowiedzialności) nie mogą być sprzeczne z zasadami odpowiedzialności wprowadzonymi w SCC (zob. także Klauzula 2(a) SCC).

Jednocześnie należy zauważyć, że zasady odpowiedzialności wprowadzone w SCC dotyczą jedynie odpowiedzialności za naruszenie samych SCC. Klauzule dotyczące odpowiedzialności zawarte w SCC nie mają wpływu na postanowienia dotyczące odpowiedzialności, które mogą mieć zastosowanie do innych aspektów stosunku umownego zawartego między stronami.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>