RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co nowego w porównaniu z poprzednimi SCC?

ODPOWIEDŹ

W nowych klauzulach zachowano podstawowe elementy, które zawarte były w SCC przyjętych na mocy poprzedniej dyrektywy o ochronie danych. Na przykład, zobowiązania dotyczące podstawowych zasad ochrony danych, zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, zagadnienia dotyczące praw osób trzecich oraz jurysdykcji sądów i organów. Równocześnie wprowadzono istotne zmiany.

Po pierwsze, uaktualniono „architekturę” SCC, p..:

  • SCC obejmują dodatkowe scenariusze przekazywania danych: podczas gdy zakres zastosowania poprzednich SCC był ograniczony do transferu danych: od administratora do administratora, oraz od administratora do procesora. Zmodernizowane SCC mogą być stosowane we wielu przypadkach transferu: od administratora do administratora (Moduł 1), od administratora do procesora (Moduł 2), od procesora do procesora (Moduł 3) oraz od procesora do administratora (Moduł 4). ;
  • Trzy odrębne zestawy SCC, obejmujące dwa scenariusze transferu danych, zostały zastąpione jednym zestawem SCC o strukturze modułowej (obejmującym cztery scenariusze transferu). Strony muszą połączyć postanowienia o charakterze ogólnym (które mają zastosowanie niezależnie od konkretnego scenariusza) z modułem lub modułami, które mają zastosowanie w konkretnej sytuacji.
  • Klauzula dokująca umożliwia dołączanie nowych stron do zawartych SCC, przez cały okres obowiązywania umowy.
  • Uzupełnieniem SCC są załączniki, które są uzupełniane o konkretne informacje na temat konkretnych transferów, np. lista stron i ich ról, opis celu każdego indywidualnego transferu danych w ramach umowy, wykaz zastosowanych środków bezpieczeństwa, zabezpieczenia stosowane do ochrony danych wrażliwych itp.

Po drugie, wprowadzono szereg zmian merytorycznych, np.:

  • SCC odzwierciedlają nowe wymogi RODO, w tym zwiększone obowiązki w zakresie przejrzystości oraz bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące praw osób, których dane dotyczą, a także powiadamiania o naruszeniu ochrony danych oraz zasad dalszego przekazywania danych.
  • W przypadku przekazywania danych przez administratorów do podmiotów przetwarzających lub od podmiotów przetwarzających do subprocesorów, wymogi art. 28 RODO zostały uwzględnione w treści SCC. Przedsiębiorcy nie muszą zatem podpisywać osobnej umowy, aby zachować zgodność z art. 28 RODO.
  • Klauzule wdrażające wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II: strony SCC muszą obecnie przeprowadzić "ocenę skutków przekazania danych", dokumentując konkretne okoliczności ich przekazania, przepisy prawa w kraju przeznaczenia oraz dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone w celu ochrony danych osobowych.
  • Nowe obowiązki w przypadku dostępu organów publicznych do przekazywanych danych, np. obowiązek udzielania informacji podmiotom przekazującym dane oraz obowiązek zaskarżania niezgodnych z prawem żądań dostępu do danych.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>