RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można ubiegać się o odszkodowanie na skutek ujawnienia adresów mailowych osób fizycznych na skutek wysłania przez administratora danych zbiorczej korespondencji bez zastosowania kopii ukrytej?

ODPOWIEDŹ

Rozesłanie zbiorowej korespondencji bez użycia tzw. kopii ukrytej przez administratora danych osobowych stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, zdefiniowane w art. 4 pkt 12 RODO (nieuprawnione ujawnienie danych osobowych). Samo udostępnienie adresu e-mailowego bez łączenia go z innymi danymi osobowymi, tj. adresem zamieszkania, numerem PESEL, numerem dowodu osobistego czy szczegółowymi informacjami dotyczącymi pożyczki, nie będzie powodowało po stronie osoby, której dane dotyczą, dużego ryzyka, że ktoś może wykorzystać adres e-mailowy i zrobić z niego użytek niezgodny z przepisami prawa.

Niemniej jeszcze raz należy podkreślić, że jest to naruszenie, a informacja z przeprosinami przekazana przez administratora (i tym podobne działania) jest jak najbardziej zasadna i pożądana. Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO każda osoba fizyczna, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO, ma prawo uzyskać od administratora odszkodowanie za poniesioną szkodę. Uzyskanie odszkodowania jest możliwe, jednak osoba, której dane dotyczą, musi wykazać, że w związku z zaistniałym naruszeniem poniosła szkodę. Zatem jeśli w wyniku opisanej sytuacji osoba, której dane dotyczą, poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową, może ona zwrócić się do administratora z wnioskiem o odszkodowanie.

Czytaj także:


„Nasi programiści wiedzą jak tworzyć oprogramowanie zgodnie z RODO”

Jesteś tego pewien?

Sprawdź
outsourcing

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>