PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto to jest właściciel procesu przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

W ramach rejestru czynności przetwarzania danych osobowych z art. 30 RODO można poza obligatoryjnymi elementami wymienionymi w tym przepisie prawa wskazać również tzw. właścicieli procesów. Właściciel procesu będzie to osoba lub podmiot, który jest u administratora danych osobowych odpowiedzialny za konkretne czynności przetwarzania danych. Może to być zatem kierownik określonej komórki organizacyjnej, osoba na danym stanowisku pracy lub podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 RODO. W opisanym zatem pytaniu właścicielem procesu będzie biuro rachunkowe.

Czytaj także: