RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto to jest właściciel procesu przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

W ramach rejestru czynności przetwarzania danych osobowych z art. 30 RODO można poza obligatoryjnymi elementami wymienionymi w tym przepisie prawa wskazać również tzw. właścicieli procesów. Właściciel procesu będzie to osoba lub podmiot, który jest u administratora danych osobowych odpowiedzialny za konkretne czynności przetwarzania danych. Może to być zatem kierownik określonej komórki organizacyjnej, osoba na danym stanowisku pracy lub podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 RODO. W opisanym zatem pytaniu właścicielem procesu będzie biuro rachunkowe.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>