Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto to jest właściciel procesu przetwarzania danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Kto jest właścicielem procesu - prowadzenie akt pracowniczych, zgłaszania pracowników do ZUS itp. w przypadku, gdy na podstawie umowy powierzenia czynności te wykonuje biuro rachunkowe, włącznie z przechowywaniem wszystkich dokumentów pracowników w spółce cywilnej. Czy właściciel firmy czy biuro rachunkowe?

ODPOWIEDŹ

W ramach rejestru czynności przetwarzania danych osobowych z art. 30 RODO można poza obligatoryjnymi elementami wymienionymi w tym przepisie prawa wskazać również tzw. właścicieli procesów. Właściciel procesu będzie to osoba lub podmiot, który jest u administratora danych osobowych odpowiedzialny za konkretne czynności przetwarzania danych. Może to być zatem kierownik określonej komórki organizacyjnej, osoba na danym stanowisku pracy lub podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 RODO. W opisanym zatem pytaniu właścicielem procesu będzie biuro rachunkowe.