PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak usuwać logi biorąc pod uwagę cały cykl życia danych osobowych

ODPOWIEDŹ

Wskazana kwestia została podniesiona przy okazji omawiania zasady rozliczalności osiąganej za pośrednictwem logów systemowych. Odwołałem się w tym zakresie do orzeczenia TSUE (C-553/07 – Rijkeboer). W opisanym we wskazanym orzeczeniu stanie faktycznym M.E.E. Rijkeboer złożył do College wniosek o poinformowanie go o wszystkich przypadkach, w których dotyczące go dane, pochodzące od administracji gminnej, zostały przekazane osobom trzecim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie przez niego wniosku. Pragnął poznać tożsamość tych osób oraz treść przekazanych im informacji. M.E.E. Rijkeboer, który przeprowadził się do innej gminy, chciał dowiedzieć się w szczególności, komu został przekazany jego stary adres.

Administrator jedynie częściowo był w stanie odpowiedzieć na wniosek osoby, której dane dotyczą, ponieważ informacje na temat odbiorców danych były usuwane przez niego w cyklach rocznych.

Przywołując ten przykład zależało mi, aby usuwając logi systemowe, w szczególności, gdy dotyczą one sposobu realizacji przez Państwa obowiązków wynikających z RODO, brali Państwo pod uwagę cały cykl życia danych, a nie wybrany okres (np. ostatni rok).

Czytaj także: