PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy administrator może odmówić udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego w sytuacji utrwalenia na nagraniu przestępstwa lub wykroczenia?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady osoba poszkodowana posiada interes faktyczny w tym, aby uzyskać dostęp do nagrania z monitoringu w zakresie zdarzenia - uszkodzenia pojazdu. Nie mniej jednak kwestia tego, komu administrator danych udostępnia nagrania monitoringu co do zasady pozostaje w gestii administratora danych osobowych. Uznaje się bowiem, że na żądanie organów ścigania (np. Policji) administrator danych ma obowiązek udostępnić nagranie lub też ma obowiązek udostępnić osobie, która o to wnioskuje na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, o ile na nagraniu jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku zaś nagrania sytuacji, w której osoba chce ustalić sprawcę przestępstwa lub wykroczenia będzie widoczny wizerunek osoby trzeciej, zatem decyzja w tym wypadku w zakresie udostępnienia nagrania będzie zależna od administratora danych.

W takiej sytuacji istnieją dwa rozwiązania: pierwsze to zwrócenie się do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie nagrania z monitoringu ze wskazaniem interesu faktycznego danej sprawie. Jeżeli administrator ponownie odmówi należy zgłosić sprawę na Policję wówczas na żądanie organów ścigania administrator będzie zobowiązany nagranie udostępnić, zaś strona - pokrzywdzony będzie uprawniony do tego, aby wówczas z nagraniem się zapoznać.

Czytaj także:


"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>