PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jakiej formie instrukcje administratora powinny być przekazywane podmiotowi przetwarzającemu?

Zgodnie z klauzulą 7.1 "Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora ". SCC nie precyzuje, w jakiej formie należy przekazywać instrukcje, dlatego administrator danych może zdecydować się na przekazywanie instrukcji w dowolnej formie, jaką uzna za stosowną (np. pisemnie lub ustnie, za pomocą Internetu bądź innych form komunikacji), ale pod warunkiem, że instrukcje te zostaną udokumentowane.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".