PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to są Standardowe Klauzule Umowne?

Standardowe Klauzule Umowne (SCC) to znormalizowane i zatwierdzone wzorcowe klauzule ochrony danych, które umożliwiają administratorom i podmiotom przetwarzającym, wypełnianie obowiązków wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych. SCC mogą być włączane przez administratorów i podmioty przetwarzające do umów zawieranych z kontrahentami.

Nie ma obowiązku stosowania SCC. Klauzule te są stosowane dobrowolnie, w celu wykazania zgodności z wymogami w zakresie ochrony danych; zastosowanie klauzul wymaga umownego zobowiązania do ich przestrzegania. Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania treści SCC (1) w relacji między administratorami danych a podmiotami przetwarzającymi dane oraz (2) wykorzystywanych do transferu danych osobowych poza EOG.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".