PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy nieodpłatna pomoc prawna też jest oddzielnym ADO czy podpisuje się z pomocą prawną umowę PPD?

ODPOWIEDŹ

Na potrzeby odpowiedzi przyjmuję, że mowa o nieodpłatnej pomocy prawnej określonej w ustawie z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Radca prawny lub adwokat (podmiot uprawniony) udzielający nieodpłatnych porad prawnych realizują obowiązki określone w ustawie z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Podmiot uprawniony prowadzi zgodnie z ustawą dokumentację spraw, której nie przekazuje podmiotowi organizującemu nieodpłatną pomoc prawną (powiatowi). W związku z tym, że działania podmiotu uprawnionego są oparte na przepisach prawa oraz na podstawie zawartej umowy, należy przyjąć, że jest samodzielnym administratorem danych osób, którym udziela pomocy prawnej.

Radca prawny lub adwokat realizujący nieodpłatną pomoc prawną mogą być podmiotami przetwarzającymi, w zakresie w którym odbierają oświadczenia od osób uprawnionych do świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie przekazują je do starosty. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy administratorem danych zawartych w oświadczeniu jest starosta. W tym zakresie w mojej ocenie uzasadnione jest zawarcie umowy powierzenia.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>