RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy w przypadku zidentyfikowania ryzyka na różnym poziomie np.: niski, średni, wysoki dla różnych aktywów czy przyjmujemy wartość najwyższą dla tego aktywu czy całe ryzyko identyfikujemy jako najwyższe?

ODPOWIEDŹ

W przypadku zidentyfikowania ryzyka na różnych poziomach dla różnych aktywów, istotne jest dokładne określenie ryzyka dla każdego z nich. Oznacza to, że każdy aktyw może być oceniany na podstawie jego własnych charakterystyk i zagrożeń. Nie zawsze wartość najwyższa dla danego aktywu będzie odpowiadać całkowitemu ryzyku organizacji, gdyż inne aktywa mogą mieć różne poziomy zagrożeń i wpływu na organizację. W takim przypadku, konieczne jest skupienie się na indywidualnych ryzykach dla poszczególnych aktywów i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych dla każdego z nich.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>