PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmiot odbierający dane musi informować osoby, których dane dotyczą, o żądaniach ujawnienia danych otrzymanych od organu publicznego? Co zrobić, jeśli podmiot odbierający dane ma zakaz udzielania takich informacji obowiązujący na mocy prawa krajowego

Zgodnie z klauzulą 15.1(a), podmiot odbierający dane musi powiadomić zainteresowane osoby, w przypadku, gdy otrzyma żądanie ujawnienia danych osobowych, od organu publicznego lub sądu w państwie trzecim. Ponadto podmiot odbierający powinien powiadomić podmiot przekazujący dane, jeżeli dowie się o jakimkolwiek faktycznym dostępie (np. podsłuchu) organów publicznych do takich danych. Jednocześnie treść SCC uwzględnia, że przekazanie tych informacji może być niemożliwe ze względów prawnych lub praktycznych.

W szczególności podmiot odbierający dane może podlegać zakazowi (na mocy prawa krajowego), informowania o konkretnych przypadkach dostępu władz publicznych. W takim przypadku podmiot odbierający powinien dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać zwolnienie z tego zakazu, mając na celu jak najszybsze przekazanie jak największej ilości informacji.

Ponadto, w praktyce może zaistnieć trudność, by skontaktować się z osobami, których dane dotyczą (np. z tego względu, iż podmiot odbierający dane nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi osobami). W tej kwestii z klauzuli 15.1(a) wyraźnie wynika, że podmiot odbierający dane może korzystać z pomocy podmiotu przekazującego dane (który może posiadać możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, których dane dotyczą).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty