PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy pracodawca może udostępnić służbowy adres mailowy pracownika innemu pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Dane osobowe pracownika w postaci jego imienia i nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz służbowego numeru telefonu są tzw. danymi służbowymi, związanymi ściśle z zawodowym charakterem. Co do zasady przyjmuje się, że pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika tak długo, jak długo trwa stosunek pracy łączący strony, a później po ustaniu stosunku pracy jedynie w celach archiwalnych lub podatkowych. Wraz z końcem stosunku pracy pracodawca powinien usunąć dane pracownika ze strony internetowej, zablokować jego skrzynkę e-mailową, przekierować dotychczas prowadzoną korespondencję na adres innej osoby, która przejmie jego obowiązki, oraz przekazać telefon służbowy innemu pracownikowi celem kontynuowania kontaktu z firmą administratora.

Z uwagi na to, że co do zasady służbowa skrzynka e-mailowa pracownika jest własnością pracodawcy, nie może Pani żądać od pracodawcy np. usunięcia całej zawartości poczty e-mail, mogą znajdować się tam bowiem dokumenty lub informacje, które pracodawcy będą niezbędne w związku ze świadczonymi przez niego usługami lub prowadzoną działalnością. Po ustaniu stosunku pracy, jeśli pracodawca będzie w dalszym ciągu przetwarzał Pani dane osobowe w celach, do których nie będzie miał już podstawy prawnej przetwarzania, w pierwszej kolejności powinna zwrócić się Pani do byłego pracodawcy z wnioskiem o usunięcie Pani danych ze strony oraz zablokowanie Pani skrzynki e-mailowej i przekierowanie korespondencji do innego pracownika. Jeśli administrator nie wykona Pani żądania, zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO będzie Pani uprawniona do złożenia ewentualnej skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ: uczestnicząc w szkoleniu RODO w HR

Czytaj także:


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>