RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozumiem, że jeśli firma szkoleniowa podczas szkolenia sama zbierze dane to jest samodzielnym ADO?

ODPOWIEDŹ

Nie zawsze można tak stwierdzić. To czy firma szkoleniowa będzie samodzielnym administratorem, wymaga pełnej oceny stanu faktycznego.

W przypadku gdy pracodawca jedynie wybiera szkolenie oferowane przez firmę zewnętrzną, nie wpływa w żaden sposób na jego program ani sposób realizacji, firma prowadząca szkolenie będzie samodzielnym administratorem również w zakresie samodzielnie zebranych danych.

W sytuacji gdy pracodawca ma wpływ na szkolenie, decyduje o jego treści i przebiegu, firma szkoleniowa jest jedynie podmiotem przetwarzającym i będzie podmiotem przetwarzającym nawet wówczas, gdy sama zbierze dane pracowników np. przy wystawieniu certyfikatów. Nie należy bowiem oceniać tego, kto zebrał dane, ale to czyje cele są realizowane poprzez zebranie danych.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>