PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy informacja o monitoringu logów powinna być w regulaminie pracy?

ODPOWIEDŹ

Owszem, informacja o celach, zakresie oraz sposobach zastosowania monitoringu powinna znajdować się w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Niezależnie od wskazanego obowiązku, art. 22 2 par. 9 Kodeksu Pracy zobowiązuje Państwa do oznaczenia pomieszczenia i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem. W przypadku, który był przedmiotem omówienia w trakcie webinarium, oznaczone winno być narzędzie objęte wskazaną formą monitoringu (środowisko / system IT). 

Czytaj także:


„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT