PYTANIA I ODPOWIEDZI

W inny jaki sposób, oprócz audytu, podmiot przetwarzający może wykazać zgodność z wymaganiami wynikającymi z SCC?

ODPOWIEDŹ

Podmiot przetwarzający może skorzystać z innych mechanizmów, aby wykazać administratorowi, że prawidłowo wypełnia swoje obowiązki określone w SCC, bądź wynikające bezpośrednio z RODO, np. poprzez przestrzeganie zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 RODO lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO. Należy przy tym zauważyć, iż nie ma to wpływu na możliwość podjęcia przez administratora decyzji, o audycie czynności przetwarzania, które są objęte SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także: