RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez placówkę medyczną oraz w jaki sposób spełnić obowiązek informacyjny względem pacjentów?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez podmioty lecznicze/placówki medyczne jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO dla danych osobowych szczególnej kategorii, zaś w pozostałych przypadkach będzie to art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie ma konieczności odbierania dodatkowo zgód na przetwarzanie danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej czy zapewnienia opieki zdrowotnej.

Wobec osób, których dane dotyczą (pacjentów), należy jednak spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Taki obowiązek informacyjny może być spełniony przez wywieszenie klauzuli np. w rejestracji. Jej treść może też być przekazywana w formie pisemnego oświadczenia. Jeśli pacjenci podają swoje dane telefonicznie lub mailowo, również dopuszczalne jest przekazanie tego obowiązku w formie telefonicznej lub mailowej. Obowiązek informacyjny powinien być bowiem spełniony raz, podczas zbierania/gromadzenia danych osobowych w ramach konkretnego celu przetwarzania danych osobowych. Zatem w chwili podawania swoich danych osobowych pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się treścią obowiązku informacyjnego.

Czytaj także:


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>