RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy w obowiązku informacyjnym należy wskazać wszystkie prawa przysługujące osobie fizycznej, czy tylko te, które rzeczywiście osobie przysługują?

ODPOWIEDŹ

Opierając się na literalnej wykładni art. 13 ust. 2 lit. c oraz e RODO, administrator informuje o: prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Dodatkowo administrator powinien pouczyć osobę, której dane dotyczą o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W żadnym z przywołanych przepisów, RODO nie uzależnia podania informacji o określonym prawie, od faktycznych podstaw jego realizacji – tak jak czyni to w art. 6 ust. 2 lit d RODO, gdzie wprost wskazano, że o prawie do cofnięcia zgody należy pouczyć jedynie, że podstawę prawną przetwarzania stanowi jedynie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Oznacza to, że administrator powinien poinformować o wszelkich prawach wymienionych w art. 13 ust. 2 lit. c oraz e RODO (odpowiednio art. 14 ust. 2 lit. c oraz e RODO.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>