PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie dane osobowe pracodawca może pozyskiwać od świadków wypadku przy pracy?

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące dokumentacji powypadkowej nie regulują zakresu danych osobowych, jakie można pozyskać od świadka wypadku przy pracy. Z uwagi na to, że dane osobowe świadka wypadku mogą być wykorzystane następnie na potrzeby postępowania sądowego, zasadne jest posiłkowanie się art. 262 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że aby sąd mógł wezwać osobę fizyczną na rozprawę, potrzebuje jej danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Taki zakres danych osobowych będzie zatem niezbędny, aby osoba mogła zostać wezwana na świadka w celu złożenia zeznań (w ramach zarówno postępowania powypadkowego, jak i ewentualnego postępowania sądowego). Respektowana jest przy tym zasada minimalizacji danych osobowych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, z której wynika, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>