PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki proces został zastosowany przez Komisję Europejską przy opracowywaniu SCC?

Przygotowując dwa zestawy SCC, Komisja starała się uzyskać stanowiska zainteresowanych stron, aby lepiej zrozumieć realia oraz rzeczywiste potrzeby, oraz wyciągnąć wnioski z praktycznych doświadczeń w dotychczasowym stosowaniu istniejących SCC. Komisja otrzymała szczegółowe informacje zwrotne od zainteresowanych stron (w tym od przedstawicieli branży, społeczeństwa obywatelskiego, prawników i pracowników akademickich), za pośrednictwem Wielostronnej Grupy Ekspertów ds. RODO1 , szeroko zakrojonych konsultacji społecznych,2 , specjalnych warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz niezależnych badań, zleconych instytucjom zewnętrznym.