PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy Biblioteka Publiczna zamiast litery f) powinna używać litery c)?

ODPOWIEDŹ

Ustawa o bibliotekach nakłada na biblioteki obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych jako jedno z podstawowych zadań. Nie można tego obowiązku zrealizować bez wiedzy o osobach którym udostępnia się materiały. Z tego zadania wynika więc prawo do przetwarzania danych w zakresie wystarczającym do ochrony zbiorów bibliotecznych, a praktyce do zapewnienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach. Zatem przesłanką legalizującą przetwarzanie danych czytelników będzie na gruncie RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>