Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy monitoring wizyjny np. straży gminnej powinien być w rejestrze kategorii, w myśl ustawy z 14 grudnia 2018, czy w RP z RODO?

Powinien znaleźć się w wykazie kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.