RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy istnieją szczególne wymagania dotyczące zawierania przez strony SCC?

ODPOWIEDŹ

Wykorzystanie SCC w celu spełnienia wymogów RODO i EUDPR w relacji administrator – podmiot przetwarzający, lub jako narzędzia transferu danych, wymaga zawarcia przez strony umowy. W tym celu strony muszą wypełnić załączniki do SCC, które stanowią integralną część klauzul. Strony muszą między innymi wskazać swoje dane kontaktowe oraz informacje o pełnionych rolach (kto pełni funkcję administratora i podmiotu przetwarzającego lub podmiotu przekazującego i podmiotu odbierającego dane) w ramach klauzul. SCC nie zawierają żadnych wymogów co do sposobu sformalizowania zawarcia umowy (np. czy można zawrzeć umowę elektronicznie). Pozostawia się to w gestii prawa krajowego, któremu podlega umowa.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>