PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy istnieją szczególne wymagania dotyczące zawierania przez strony SCC?

Wykorzystanie SCC w celu spełnienia wymogów RODO i EUDPR w relacji administrator – podmiot przetwarzający, lub jako narzędzia transferu danych, wymaga zawarcia przez strony umowy. W tym celu strony muszą wypełnić załączniki do SCC, które stanowią integralną część klauzul. Strony muszą między innymi wskazać swoje dane kontaktowe oraz informacje o pełnionych rolach (kto pełni funkcję administratora i podmiotu przetwarzającego lub podmiotu przekazującego i podmiotu odbierającego dane) w ramach klauzul. SCC nie zawierają żadnych wymogów co do sposobu sformalizowania zawarcia umowy (np. czy można zawrzeć umowę elektronicznie). Pozostawia się to w gestii prawa krajowego, któremu podlega umowa.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".


„Nasi programiści wiedzą jak tworzyć oprogramowanie zgodnie z RODO”

Jesteś tego pewien?

Sprawdź
outsourcing