RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie podjąć działania w sytuacji przesłania mailingu do wielu odbiorców bez zachowania ukrytej kopii wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Opisana sytuacja stanowi naruszenie ochrony danych osobowych zdefiniowane w art. 4 pkt. 12 RODO tj. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym. Informacje o tym jak należy postępować w przypadku naruszenia ochrony danych można znaleźć w artykule: "Zarządzanie naruszeniami – plan działania", ponadto rekomendowałabym skorzystać z naszego kalkulatora wagi naruszeń w celu ustalenia czy opisane naruszenie ochrony danych osobowych należy zgłaszać do UODO. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator powinien działać zgodnie z przepisami RODO, a zwłaszcza z art. 33 oraz 34 RODO w celu zminimalizowania skutków powstałego naruszenia co będzie przekładało się na ewentualne późniejsze decyzje organu nadzorczego.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>