Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jakiej sytuacji administrator może odmówić wydania kopii przetwarzanych danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy administrator, realizując prawo do uzyskania kopii danych podmiotu danych, może wydać je w postaci wydruku po ich przepisaniu lub skopiowaniu do tabeli Excel/Word? Nie wydaje się skanów dokumentów, ani ich kserokopii, gdyż mogą zawierać dodatkowe dane, nie dotyczące osoby występującej z wnioskiem o uzyskanie kopii danych. Prawo do uzyskania kopii może bowiem w tym wypadku niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

ODPOWIEDŹ

Przepis art. 12 ust. 4 RODO wskazuje na to, że prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu nie może niekorzystanie wpływać na prawa i wolności innych osób. Przepis ten jest zatem nadrzędny nad samym prawem do uzyskania kopii przetwarzanych przed administratora danych osobowych. Jeśli w treści dokumentów znajdują się informacje, które mogą naruszyć prawa lub wolności innych osób, zaproponowane rozwiązanie dotyczące przekazania kopii danych w postaci wydruku w formie tabeli będzie dopuszczalne. w pozostałych przypadkach (nie mieszczących się w dyspozycji art. 12 ust. 4 RODO) kopie zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 RODO powinny być dostarczone osobie, której dane dotyczą.


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty