PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak wygląda sprawa z pracownikiem firmy, który jest na kontrakcie b2b? Czy jeśli on operuje danymi osobowymi pracowników firmy powinniśmy z nim podpisać umowę powierzenia danych?

ODPOWIEDŹ

Kwestia ta została rozstrzygnięta przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dokumencie z października 2018 r. – Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców.

Zgodnie z treścią poradnika: „W sytuacji, gdy administrator korzysta również z cywilnoprawnych form zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia), gdzie tak zatrudnione osoby w efekcie przy przetwarzaniu danych osobowych korzystają ze środków i rozwiązań organizacyjnych administratora (np. systemów, pomieszczeń), a ponadto robią to na polecenie administratora, również należy uznać upoważnienie, jako warunek dopuszczający przetwarzanie danych. Administrator, zgodnie z zasadą rozliczalności, powinien móc udowodnić fakt udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych. W takich sytuacjach, co do zasady nie dochodzi więc do powierzenia przetwarzania danych.”

Podsumowując, należy ocenić, czy osoby, z którymi została zawarta umowa B2B podlegają administratorowi, korzystają z jego infrastruktury i wykonują polecenia administratora – jeśli tak jest, uzasadnione będzie jedynie nadanie upoważnienia do przetwarzania danych. Jeśli jednak samodzielność osoby współpracującej jest bardzo duża, osoba ta samodzielnie decyduje o sposobach realizacji zadań albo np. może zatrudniać podwykonawców, konieczne będzie zawarcie umowy powierzenia.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>