PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zostałem poinformowany, że moje dane zostały przekazane poza EOG w oparciu o SCC. W jaki sposób mogę uzyskać więcej informacji na temat transferu danych, moich praw, oraz obowiązujących zabezpieczeń? Czy mogę otrzymać kopię treści SCC?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z postanowieniami SCC, strony są zobowiązane do bezpłatnego dostarczenia, na żądanie,  kopii klauzul - w takiej formie, w jakiej zostały zastosowane. Dotyczy to wybranych modułów/opcji, a także wypełnionych i podpisanych załączników (w których strony wskazują szczegóły dotyczące przekazywania danych oraz określonych środków, podjętych w celu ochrony danych podczas ich przetwarzania przez podmiot odbierający dane). Generalne odniesienie do treści SCC w formie przyjętej przez Komisję Europejską (np. poprzez umieszczenie linku do strony internetowej Komisji) nie jest wystarczające (zob. Moduł 1, punkt 8.2 SCC; Moduł 2, punkt 8.3 i Moduł 4, punkt 8.3). Udostępniając Ci kopię klauzul, strony mogą pominąć jedynie te informacje, które objęte są tajemnicą handlową lub stanowią inne informacje poufne (np. dane osobowe innych osób), przy czym w takim wypadku niezbędne jest wyjaśnienie, dlaczego te informacje zostały pominięte. Jeżeli pozostała treść jest zbyt trudna do zrozumienia, strony muszą przedstawić proste i jasne streszczenie pominiętych fragmentów (patrz Moduł 1, Punkt 8.2 SCC; Moduł 2, Punkt 8.3 i Moduł 4, Punkt 8.3).

Ponadto, zgodnie z RODO i SCC, masz prawo do informacji (np. na temat danych, które są przekazywane, celu przetwarzania, odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną udostępnione, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego) od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Twoich danych (tj. "administratora "). W szczególności można zwrócić się o informacje na temat przetwarzania danych, w tym transferu danych, do podmiotu przekazującego dane, działającego jako administrator zgodnie z art. 15 RODO.

Jeśli dane zostały przekazane przez administratora, podmiotowi działającemu poza EOG, który wykorzystuje niniejsze dane do własnych celów (tj. jako odrębny "administrator"), podmiot przekazujący dane (administrator), będzie mógł udzielić informacji jedynie na temat własnej działalności (wraz z informacją, że dane zostały przekazane poza EOG). W takim przypadku należy skorzystać z prawa do uzyskania informacji bezpośrednio od administratora (podmiotu odbierającego dane) działającego poza EOG, na podstawie zawartych SCC (Moduł 1, Klauzula 10 SCC).

Jeżeli kilka podmiotów jest zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych i nie wiadomo, kto jest administratorem, można skontaktować się z (1) podmiotem, który przekazał dane osobowe lub (2) podmiotem spoza Europy, który otrzymał dane osobowe. Jeśli podmiot, do którego się zwróciłeś, nie jest w stanie odpowiedzieć Ci bezpośrednio, ponieważ działa jedynie jako dostawca usług (tj. działa w imieniu drugiego podmiotu), SCC wymaga współpracy obu stron w celu rozpatrzenia Twojego wniosku w sposób skuteczny i terminowy.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>