RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy istnieją wymagania dotyczące wyboru prawa właściwego dla umowy?

ODPOWIEDŹ

Klauzula 17 wymaga, aby strony wskazały prawo właściwe do stosowania SCC ("prawo właściwe"). W przypadku Modułu 1, 2 i 3 musi to być prawo jednego z państw członkowskich UE lub państw EOG. W przypadku Modułu 4 może to być również prawo kraju, który nie należy do EOG.

W przypadku wszystkich modułów właściwym musi być prawo krajowe, który umożliwia zastrzeżenie praw na rzecz osób trzecich. Oznacza to, że wybrane prawo musi zezwalać stronom umowy na zastrzeganie w drodze umowy praw, na które mogą powoływać się zainteresowane osoby, których dane osobowe zostaną przekazane na podstawie SCC.

W przypadku modułów 2 i 3, treść SCC wskazuje, że prawem właściwym będzie co do zasady prawo kraju EOG, w którym podmiot przekazujący dane ma siedzibę, chyba że prawo to nie pozwala na zastrzeganie praw na rzecz osób trzecich (w takim przypadku strony muszą wybrać inne prawo).

Klauzulę 17 należy interpretować w związku z klauzulą 4, w której wyjaśniono, że SCC należy interpretować w świetle przepisów RODO - w szczególności tam, gdzie użyto terminów zdefiniowanych w RODO. SCC nie powinny być interpretowane w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w RODO. Prawo właściwe, uzgodnione wskazane w klauzuli 17 będzie jednak miało znaczenie, na przykład w przypadku obliczania terminów.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>