PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy naruszeniem UODO jest zamieszczenie w filmie reklamowym nagrania z widocznymi numerami rejestracyjnymi/numerami rejestracyjnymi aut prywatnych?

ODPOWIEDŹ

Przy tym pytaniu w pierwszej kolejności należy przypomnieć o rozbieżnych interpretacjach w zakresie kwalifikacji numerów rejestracyjnych pojazdu jako danych osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Numery rejestracyjne.

Trzymając się w tym miejscu stanowiska Prezesa UODO, który opowiada się za traktowaniem numerów rejestracyjnych pojazdu jako danych osobowych, nie upatrywałbym w opisanej sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.

Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z przywołanym przepisem, o naruszeniu ochrony danych osobowych możemy mówić w przypadku, gdy doszło do: „naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych”.

Z treści pytania wnioskuję, że wykorzystanie w celach reklamowych nagrania z widocznymi numerami rejestracyjnymi aut prywatnych było działaniem zaplanowanym i zorganizowanym przez autora materiału. W tym przypadku nie doszło zatem do żadnego incydentu, co już eliminuje możliwość zakwalifikowania analizowanego zdarzenia do przywołanej wyżej definicji. Nie można jednak w takiej sytuacji wykluczać naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, np. w postaci braku posiadania stosownej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych (w tym ich rozpowszechnienia). Takie działanie może stanowić podstawę dla osoby, której dane te dotyczyły, do skargi do Prezesa UODO.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>