Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy pracodawca powinien podpisać umowę powierzenia z podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy zakład pracy w ramach umowy wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla swoich pracowników zobowiązany jest także do podpisania z tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pomiędzy pracodawcą a podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy nie zawiera się umowy powierzenia danych osobowych z art. 28 ust. 3 RODO. W tym zakresie podmiot ten – jednostka organizacyjna służby medycyny pracy – jest niezależnym administratorem danych osobowych, realizującym swoje własne cele przetwarzania danych osobowych. Kwestia udostępnienia (nie powierzenia) danych pracowników powinna być uregulowana przez strony w ramach umowy głównej, zawieranej przez pracodawcę z tym podmiotem.


„Nasi pracownicy doskonale sobie radzą, szkolenie nie jest im potrzebne"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj o e-learning