RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy pracodawca powinien podpisać umowę powierzenia z podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pomiędzy pracodawcą a podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy nie zawiera się umowy powierzenia danych osobowych z art. 28 ust. 3 RODO. W tym zakresie podmiot ten – jednostka organizacyjna służby medycyny pracy – jest niezależnym administratorem danych osobowych, realizującym swoje własne cele przetwarzania danych osobowych. Kwestia udostępnienia (nie powierzenia) danych pracowników powinna być uregulowana przez strony w ramach umowy głównej, zawieranej przez pracodawcę z tym podmiotem.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>