Kontrola UODO

Obsługa spraw sądowych i sądowo administracyjnych

Przepisy RODO przyznają silne kompetencje Prezesowi UODO w zakresie monitorowania i egzekwowania jego stosowania. Formą nadzoru, której najbardziej obawiają się organizacje jest kontrola.

Zapytaj o ofertę

Proponowana przez nas usługa stanowi formę „oswojenia” kontroli oraz przygotowania się do niej, w tym weryfikacji, czy wszystkie obowiązki wynikające z RODO są realizowane.

Przygotowanie do kontroli RODO

W ramach przygotowania do kontroli UODO przeprowadzimy audyt informatyczny i prawny tej części Państwa organizacji, która będzie podlegała kontroli. Dzięki wynikom audytu uzyskają Państwo rzetelną wiedzę na temat rzeczy, które powinni Państwo bezzwłocznie poprawić lub też wiarygodne potwierdzenie, że są Państwo przygotowani, a sama kontrola to jedynie formalność.

Aby sama kontrola była „rutyną”, przeprowadzimy szkolenie dla Państwa pracowników, które opisze jej przebieg, uprawnienia pracowników UODO oraz sposoby zachowania się.

Postępowanie kontrolne

Postepowanie kontrolne to stres dla personelu organizacji, w szczególności dla osób, które mogą zostać przesłuchane w charakterze świadka w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

Dzięki wsparciu doświadczonych adwokatów lub radców prawnych, którzy mogą wziąć udział w kontroli jako pełnomocnicy kontrolowanej organizacji, uzyskają Państwo pewność i kontrolę nad prawidłowością jej przebiegu oraz wsparcie dla personelu organizacji, w tym w zakresie weryfikacji informacji przekazywanych upoważnionym pracownikom urzędu biorąc pod uwagę tajemnicę przedsiębiorstwa. Zidentyfikowanie ewentualnych uchybień może mieć kluczowe znaczenie w razie potrzeby złożenia skargi na wydaną decyzję Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie sądowo-administracyjne

Organizacja, wobec której zostało przeprowadzone postępowanie nie zawsze zgadza się z wydaną wobec niej decyzją administracyjną – w takiej sytuacji przysługuje możliwość złożenia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jesteśmy gotowi wspierać Państwa zarówno w zakresie sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy odszkodowawcze

Niezależnie od kontroli Prezesa UODO osoba, której dane dotyczą ma możliwość złożenia pozwu cywilnego z tytułu naruszenia jej praw na gruncie ochrony danych osobowych. Może ona wnosić o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Wiedząc, że nie wszystkie żądania osób, których dane dotyczą są zasadne, jesteśmy w stanie reprezentować Państwa w trakcie rozpraw sądowych z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres usług:

-

Nasze usługi


przejęcie funkcji iod eksperci

Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl