Bieżące wsparcie
w zakresie ochrony danych osobowych

Wsparcie dla administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych

Oferowana przez nas usługa stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (m.in. inspektor ochrony danych, specjalista ds. ochrony danych, kierownictwo organizacji) lub kreujących procesy biznesowe związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. dział marketingu, e-commerce, zatrudnienie).

Zapytaj o ofertę

Doświadczeni konsultanci, którzy doskonalili swoje umiejętności w ciągu wieloletniej pracy dla najbardziej wymagających klientów, zadbają, aby każdy Państwa krok był skierowany w bezpiecznym kierunku.

Zalety bieżącego wsparcia:

 • wsparcie doświadczonych konsultantów dysponujących specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego,
 • dostęp do narzędzi pozwalających budować i sukcesywnie podnosić poziom świadomości personelu,
 • wsparcie w realizacji wielu obowiązków wynikających z RODO,
 • szybkie i efektywne reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym z kluczowych obszarów funkcjonowania Państwa organizacji:

Przeglądu (audytu) systemu ochrony danych osobowych

 • przeprowadzimy audyt zgodności z RODO oraz wydamy odpowiednie rekomendacje.

Utrzymania zgodności procesów przetwarzania z RODO

 • opracujemy oświadczenia woli (zgody na przetwarzanie danych),
 • zaproponujemy klauzule informacyjne,
 • przygotujemy umowę powierzenia,
 • określimy czas retencji danych,
 • udzielimy informacji co do adekwatnego zakresu przetwarzania danych.

Tworzenia lub aktualizowania polityk przetwarzania i procedur ochrony danych osobowych

 • przygotujemy lub zaopiniujemy polityki ochrony i procedury przetwarzania danych osobowych,
 • pomożemy w utworzeniu oraz prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.

Zabezpieczania systemów teleinformatycznych

 • doradzimy, jak zabezpieczyć system informatyczny,
 • wskażemy, jakie funkcjonalności powinien realizować system informatyczny.

Zarządzania ryzykiem dla ochrony danych osobowych

 • doradzimy, jak przeprowadzić DPIA,
 • ocenimy, czy DPIA zostało wykonane poprawnie,
 • przygotujemy procedurę przeprowadzenia DPIA.

Zarządzania incydentami ochrony danych osobowych

 • ocenimy, czy doszło do naruszenia ochrony danych i czy wymaga ono zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osobom, których dane dotyczą.

Szkolenia personelu

 • udostępnimy platformę e-learningową,
 • zadbamy o utrzymanie wiedzy w zakresie RODO poprzez cykliczne materiały informacyjne.

Współpracy z organem nadzorczym

 • pomożemy w przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontaktów z osobami, których dane dotyczą

 • pomożemy w przygotowaniu odpowiedzi osobom zgłaszającym naruszenie ich praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Ponieważ pracujemy szybko i sprawnie oraz nie tracimy z oczu wymagań prawnych a równocześnie potrzeb biznesowych, jesteśmy w stanie nie tylko odpowiadać na Państwa bieżące potrzeby, ale również wyprzedzać oczekiwania wspierając monitorowanie zgodności z RODO.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m.in.

Skorzystali z bieżącego wsparcia

-

Nasze usługi


System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)