Bieżące wsparcie
outsourcing RODO

Wsparcie dla administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych

Nowa rzeczywistość biznesowa wymaga od firm odporności na wszelkie zakłócenia wpływające na działalności, a równocześnie elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających warunków.

Upowszechnianie się zdalnych form wykonywania pracy, nauczania, badań medycznych oraz sprzedaży sprawiło, że na znaczeniu zaczęły zyskiwać kwestie cyberbezpieczeństwa świadczonych usług oraz ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa.

Oferowana przez nas usługa stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zgodności z RODO (m.in. inspektor ochrony danych, specjalista ds. ochrony danych, kierownictwo organizacji, chief information officer) lub kreujących procesy biznesowe związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. dział marketingu, e-commerce, zatrudnienie) świadczoną w niezbędnej ilości i wskazanym przez Państwa czasie.

Zapytaj o ofertę

Zadbamy, aby każdy Państwa krok był skierowany w bezpiecznym kierunku.

Zalety outsourcingu RODO:

Jesteśmy do dyspozycji w każdym z kluczowych obszarów funkcjonowania Państwa organizacji:

Przeglądu (audytu) systemu ochrony danych osobowych

 • przeprowadzimy audyt zgodności z RODO oraz wydamy odpowiednie rekomendacje.

Zarządzania ryzykiem dla ochrony danych osobowych

 • doradzimy, jak przeprowadzić DPIA,
 • ocenimy, czy DPIA zostało wykonane poprawnie,
 • przygotujemy procedurę przeprowadzenia DPIA.

Cyberbezpieczeństwa

 • przeprowadzimy testy penetracyjne aplikacji webowych, mobilnych lub innych zasobów infrastrukturalnych,
 • opracowujemy playbooki SIEM dostosowane do specyfiki biznesowej monitorowanych środowisk IT,
 • dostosowujemy workflow w dedykowanych narzędziach obsługi incydentów bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • tworzymy odpowiednie elementy integracyjne dla monitorowania niestandardowych aplikacji biznesowych i systemów automatyki przemysłowej,
 • zweryfikujemy czy obecna konfiguracja systemu czy poszczególnych komponentów może zabezpieczyć przed konkretnymi zagrożeniami oraz zaproponujemy zmiany w konfiguracji tam, gdzie będzie to zasadne i możliwe,
 • pomożemy w implementacji oraz zarządzaniu Security Operation Center (SOC).

Szkolenia personelu

 • udostępnimy platformę e-learningową,
 • zadbamy o utrzymanie wiedzy w zakresie RODO poprzez cykliczne materiały informacyjne.

Utrzymania zgodności procesów przetwarzania z RODO

 • opracujemy oświadczenia woli (zgody na przetwarzanie danych),
 • zaproponujemy klauzule informacyjne,
 • przygotujemy umowę powierzenia,
 • określimy czas retencji danych,
 • udzielimy informacji co do adekwatnego zakresu przetwarzania danych.

Tworzenia lub aktualizowania polityk przetwarzania i procedur ochrony danych osobowych

 • przygotujemy lub zaopiniujemy polityki ochrony i procedury przetwarzania danych osobowych,
 • pomożemy w utworzeniu oraz prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.

Zarządzania incydentami ochrony danych osobowych

 • ocenimy, czy doszło do naruszenia ochrony danych i czy wymaga ono zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osobom, których dane dotyczą.

Kontaktów z osobami, których dane dotyczą

 • pomożemy w przygotowaniu odpowiedzi osobom zgłaszającym naruszenie ich praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Współpracy z organem nadzorczym

 • pomożemy w przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Ponieważ pracujemy szybko i sprawnie oraz nie tracimy z oczu wymagań prawnych a równocześnie potrzeb biznesowych, jesteśmy w stanie nie tylko odpowiadać na Państwa bieżące potrzeby, ale również wyprzedzać oczekiwania wspierając monitorowanie zgodności z RODO.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m.in.

Skorzystali z bieżącego wsparcia

-

Nasze usługi


System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)


Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych informacji udzieli Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl