PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jaki sposób włączyć treść SCC do umowy głównej?

W celu zgodnego z prawem zastosowania SCC i zapewnienia przejrzystości, zawierane SCC muszą być wiążące dla wszystkich stron zawieranej umowy, zgodnie z wymogami prawa cywilnego danej jurysdykcji. Ponadto, SCC należy dostosować zaistniałych okoliczności (np. do transferów danych), poprzez wypełnienie załączników i wskazanie (stronom, a także zainteresowanym osobom, właściwym organom nadzorczym i sądom), które moduły, opcje i dodatkowe informacje (ujęte w nawiasach kwadratowych) zostały wybrane.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".