PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co z firmami zajmującymi się szkoleniami BHP? Czytałam różne opinie w związku z umową powierzenia czy zawierać z takim podmiotem czy nie?

ODPOWIEDŹ

Na temat obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP stanowisko zajął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/225/1736

Zgodnie ze stanowiskiem PUODO ustalenie, czy z podmiotem prowadzącym szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierzenia wymaga każdorazowej analizy.

PUODO zwrócił uwagę na to, że firma zewnętrzna prowadząca obowiązkowe szkolenia BHP w procesie przetwarzania może występować w roli organizatora szkolenia, którego obowiązki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. PUODO doszedł więc do wniosku, że zewnętrzna firma prowadząca obowiązkowe szkolenia BHP i realizująca tym samym obowiązki określone w rozporządzeniu jest samodzielnym administratorem – nie ma konieczności zawarcia z tą firmą umowy powierzenia.

Inaczej może zostać jednak oceniona sytuacja, w której pracodawca decyduje się na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. W tym przypadku należy ocenić, kto podejmuje decyzje w kluczowych kwestiach związanych ze szkoleniem. Czy pracodawca tylko kieruje pracowników na szkolenie, czy też może decyduje o przebiegu szkolenia, szkolenie jest w siedzibie pracodawcy, przy prowadzeniu szkolenia wykorzystywane są materiały pracodawcy.

Z firmami BHP należy zawrzeć również umowę powierzenia w sytuacji, gdy wykonują inne obowiązki w imieniu pracodawcy tj. gdy prowadzą dokumentację BHP dla pracodawcy, protokoły powypadkowe, czy rejestry wypadków przy pracy.

Czytaj także:


„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>