PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora spoza EOG obowiązują przepisy RODO?

ODPOWIEDŹ

Jeśli administratorem danych osobowych jest podmiot z poza EOG to w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie przepisy prawa obowiązują na terytorium administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych (jeśli nie odbywa się w oparciu o przepisy RODO) odbywać się będzie w oparciu o przepisy aktu prawnego dot. przetwarzania danych osobowych obowiązującego w państwie, w którym administrator ten ma siedzibę.

Należy zatem dostosować przetwarzanie danych w imieniu administratora (nie w oparciu o przepisy RODO) a w oparciu o przepisy dla państwa, w którym ADO ma swoją siedzibę. Rozdział V RODO tj. art. 44-50 mają bowiem zastosowanie do sytuacji, kiedy ADO lub podmiot przetwarzający przekazują dane do państwa trzeciego, ale obowiązują te podmioty przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 lit. a RODO rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>