PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy SCC mogą być wykorzystane do przekazywania danych osobowych do organizacji międzynarodowej?

SCC zostały opracowane dla podmiotów prywatnych prowadzących działalność komercyjną i nie są przystosowane do przekazywania danych organizacjom międzynarodowym. Dla przykładu - organizacje międzynarodowe, które korzystają ze szczególnych przywilejów i immunitetów (np. wynikających z umów międzynarodowych lub porozumień dotyczących siedziby głównej), mogą nie mieć możliwości, aby uznać jurysdykcję organu nadzorczego lub sądu w EOG. Z tego względu do transferów do organizacji międzynarodowej, należy zastosować inne instrumenty, które uwzględniają status organizacji międzynarodowych, np. dostosowane umowy lub porozumienia administracyjne zatwierdzone przez organy nadzorcze. Ponadto, Komisja Europejska jest w trakcie opracowywania SCC, które będą mogły być wykorzystywane przez dostawców usług do przekazywania danych organizacjom międzynarodowym.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".