PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto jest administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych członków stowarzyszenia?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W rozumieniu przepisów RODO administratorem danych w opisanej sytuacji będzie zatem stowarzyszenie – klub sportowy. Administratorem nie będzie zaś sam prezes stowarzyszenia, ponieważ jest on członkiem organu – zarządu, który jest uprawniony do reprezentacji stowarzyszenia.

Dane osobowe członków stowarzyszenia co do zasady będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO dla danych osobowych szczególnej kategorii, zaś dla pozostałych danych osobowych właściwe podstawy znajdują się w art. 6 ust. 1 lit. a – f RODO.

Jeśli zaś chodzi o publikowanie wizerunków członków stowarzyszenia oraz ich imion i nazwisk – czy to na stronach internetowych, czy też np. w siedzibie klubu – należy odebrać zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO na taki cel przetwarzania. Jednocześnie należy pamiętać o zgodzie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o wyjątku z ust. 2 tego przepisu prawa.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>